BLOG

Mondhygiënistes als poortwachter. Een noodlottige fout van de politiek.

23 oktober 2016 | Ron Steenkist

Minister Schippers wil een experiment starten om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren.

Minister Schippers van VWS wil een experiment starten om mondhygiënisten zelfstandig meer behandelingen te laten uitvoeren. De minister wil daarmee komen tot een herverdeling van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten. Patiënten worden er echter onnodig door op kosten gejaagd, terwijl ze er minder goede mondzorg voor terugkrijgen. Edith Schippers wil de mondhygiënisten  zelfstandig verdovingen laten geven, gaatjes laten boren en röntgenfoto’s laten maken.

Ik ben van mening dat de mondzorg  er duurder van wordt en dat het zeker niet leidt  tot betere zorg voor de patiënt.  Uit onderzoek blijkt bovendien dat de patiënt wil dat de tandarts het voortouw neemt als het gaat over mondgezondheid. 

Mondhygiënist mag na 6 vullingen afstuderen. Zes vullingen zijn voldoende om de tandarts kwijt te raken als poortwachter.

Deze week ontving ik een keurige doch enigszins dwingende brief van een sollicitant voor een stageplek mondhygiëne bij ons in de praktijk. Ze schrijft dat het noodzakelijk is voor haar stage om zes  vullingen onder begeleiding  te leggen. Dit moet genoeg zijn om een stage mondhygiëne positief af te sluiten. De mondhygiënist is dan bekwaam volgens de HBO-opleiding mondzorg om vullingen te leggen. De toekomstige mondhygiënist wordt na deze zes vullingen bij ‘ echte’ patiënten capabel geacht in het vrije veld cariës te diagnosticeren, de kies op een bekwame wijze met de boor schoon te maken en te vullen. Hier zullen wij als kliniek Tandheelkunde Nellestein niet aan meewerken. Tot nu toe zijn mondhygiënisten altijd welkom geweest en dat blijven ze ook maar er zullen geen irreversibele handelingen door hen verricht worden tijdens de stage.

 

Onderstaande tekst is integraal overgenomen uit de sollicitatiebrief.

De toekomstige stagiaire schrijft: Het grootste deel van de stage omvat de werkzaamheden van een mondhygiëniste. (Paro/gebitsreinigingen etc.) Als onderdeel van de stage behoort ook boren van cariës.  Dit moet onder begeleiding van een tandarts of mondhygiëniste die daarvoor gediplomeerd is. Dit onderdeel zal pas aan het einde van de stage van toepassing zijn (september 2017 – januari 2018) (betreft 6 restauraties) Het zijn niet veel restauraties maar het moet wel mogelijk zijn anders is het helaas geen geschikte stageplek.

Tandartsen ontvangen brieven van  mondhygiënisten in opleiding, die  tijdens het studiejaar  al twee vullingen hebben verricht inclusief preparatie, en die ter aanvulling nog vijf meervlaks vullingen zoeken. Anders kunnen ze niet afstuderen. Wie is er nu gek?

De borende mondhygiënist. Dit is al meer dan tien jaar mogelijk.

Natuurlijk bestaat al jaren de mogelijkheid dat in een team waar ook een tandarts aanwezig is, de extra opgeleide mondhygiënisten mogen boren en vullen. Bij ons gebeurt dit onder strenge begeleiding van de tandarts. Acht jaar geleden gebeurde dit vaker dan nu. In de jaren tachtig  maakte het Jordaan Project in Amsterdam  furore in de tandheelkundige en universitaire  wereld vanwege  de mondhygiënisten die onder leiding van een tandarts vullingen legden. Door management problemen en een te dure overhead ging het project aan zijn eigen succes ten onder. Ook op de Universiteit van Nijmegen werden specifieke KTV-sters opgeleid (kindertandverzorgenden). Helaas  bleek wederom  dat de borende mondhygiënist onder leiding van een tandarts  vaak tot dure overhead leidde. Door te veel stappen op het gebied van de diagnose, bijvoorbeeld wel of geen cariës, verliep het proces moeizaam. Borende mondhygiënisten hebben derhalve in de afgelopen 10 jaar niet het werk van tandartsen overgenomen. Deze manier van taakherschikking komt immers al jaren niet van de grond. Natuurlijk zijn er nog een aantal door tandartsen goed geleide klinieken waar de KTV-sters zeer goed werk verrichten. Echter volgens minister Schippers zal de nieuwe taakherschikking zeker gaan werken.

Volgens Schippers zullen zelfstandige mondhygiënisten, niet werkend in teamverband, het tekort aan tandartsen gaan  oplossen wat gaat ontstaan in de aankomende jaren als dertig procent van de tandartsen met pensioen gaat. Zou de minister zichzelf of  haar kinderen laten boren door een mondhygiënist met een ervaring van slechts zes kleine vullingen?

De NOS wijdde er een nieuws item aan.

 

Bezwaren tandartsen tegen taakherschikking mondzorg

 

Taakherschikking in de tandheelkunde

 

Een goed overzicht van de mening van de KNMT en de tweede tandheelkundige beroepsorganisatie ANT wordt gegeven op de website van het Consument Platform Mondzorg.

De minister wil met deze taakherschikking komen tot een herverdeling van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten. Op 7 september publiceerde de minister een algemene maatregel van bestuur (amvb) over haar voornemens, met reactieronde op internet.

Bezwaren
De KNMT heeft drie hoofdbezwaren: de mondzorg wordt er duurder van, het leidt allesbehalve tot betere zorg voor de patiënt en de patiënt zelf wil dat de tandarts de regie over zijn mondgezondheid houdt. Tijdens een samen met de ANT georganiseerd minisymposium over taakherschikking op woensdag 7 september vroeg KNMT-voorzitter Wolter Brands aandacht voor de bezwaren van de KNMT:

  1. De kwaliteit van de mondzorg is er niet bij gebaat.
    “Mondzorg is gericht op het behoud van een gezonde mond, de bestrijding van mondziekten, het bevorderen van een goede kauwfunctie en het bevorderen van een goede esthetiek en van kwaliteit van leven voor de patiënt.
    ……………………..lees verder op de site van het Consumenten Platform Mondzorg

 

Overzicht van de verschillende video’s over taakherschikking.

Op de YouTube site van Tandheelkunde Nellestein is een afspeellijst geplaatst genaamd “De zorg voor Mondzorg”.  Specifiek wordt op de afspeellijst ingegaan op de afbraak van goede tandheelkundige zorg door de politiek van minister Schippers.

Taakherschikking is niet de oplossing.

De problemen komen op ons af: Er is een capaciteitsprobleem. Taakherschikking is echter niet de oplossing. Er moeten meer tandartsen worden opgeleid. De regering mag niet vertrouwen op de Spaanse en Oost-Europese tandartsen die ingevlogen worden. Volgens de minister gaan de mondhygiënisten die vrijgevestigd zijn het probleem oplossen. Vrijgevestigde mondhygiënisten maken slechts 30 procent van de populatie mondhygiënisten uit en slechts 10 procent van de zorgverleners binnen  de tandheelkunde.Helaas  komen er meerdere aanspreekpunten voor de tandheelkundige patiënt binnen de zorg. Namelijk het aanspreekpunt bij de praktijk van de mondhygiënist en een aanspreekpunt bij de praktijk van de tandarts. Dit is lijnrecht tegen het teamconcept binnen de zorg  wat overal wordt gepropageerd. En bovendien is het natuurlijk lijnrecht tegen het feit dat het in de zorg gaat om preventie en niet om curatieve zorg. Diegene die het meest aan preventie doet, de mondhygiënist, moet nu gaan boren. Je kan dit boren door de mondhygiënist tertiaire preventie noemen maar dat is lariekoek.  In een tand of kies boren, is gewoon curatieve zorg.  Geen goede ontwikkeling.

 


Tags: , , , , ,

« TERUG