BLOG

Minister Schippers verkoopt bezuinigingen als kwaliteit

24 juni 2016 | Ron Steenkist

Minister Schippers verkoopt bezuinigingen als kwaliteit of hoe de zorg zelf ziek wordt gemaakt.

Schippers gaat maar door om de gezondheidszorg de nek om te draaien. Bezuinigingen worden als kwaliteit verkocht. Een saillant detail blijft natuurlijk dat haar partner tonnen verdient met het adviseren van zorginstellingen om creatief te zijn met declaraties naar zorgverzekeringen. Wat zou het  doel van deze minister zijn. Een plekje bij een zorgverzekeraar wordt in de wandelgangen gesuggereerd.  

Het veld en publiek  komt in verweer. Drie haarscherpe analyses over de teloorgang van de eens beste gezondheidszorg van Europa.

De tandartsen beroepspsvereniging ANT in het verweer tegen het zelfstandig  boren van de mondhygienist in Skipr

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft begin deze maand met succes een brandbrief geschreven en de media gezocht om een stille stelselwijziging in de mondzorg aan de kaak te stellen. Het voornemen van minister Schippers om mondhygiënisten meer zelfstandige bevoegdheden te geven, is ondoordacht en niet effectief.  Lees verder in Skipr blog

Minister Schippers probeert met een nieuw wetsvoorstel om het fenomeen ‘ongecontracteerde zorg’ aan te pakken. Maar waarom?

Zorg die zonder contract met een zorgverzekeraar wordt geleverd – minister Edith Schippers houdt er niet van. Follow The Money publiceerde deze week een artikel over de op handen zijnde wetswijziging waarmee Schippers opnieuw probeert om ongecontracteerde zorg aan te pakken. Ditmaal buiten de patiënt om, om te voorkomen dat opnieuw de gevreesde discussierond vrijheid van artsenkeuze uitbreekt. Lees verder in Follow the Money
Hoe de man van Edith Schippers verdient over de ruggen van de patienten.

Sander Spijker, de man met wie minister Schippers  getrouwd is. Lees verder in Healthwatch

 

REAGEER op de blog van ANT voorzitter Vaartjes en steun hem in zijn kruistocht voor goede tandheelkunde.

 
« TERUG